رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

چهارشنبه 1 شهريور ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.11.01
IP Address: 78.39.197.180
 
دانشگاه آزاد اسلامي
پرتال دانشگاه
(برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستان96)
فرم موارد خاص آموزشی
(لیست دروسی که در ترم تابستان به حد نصاب نرسیده و حذف گردیده
برنامه زمانبندی نقل و انتقالات و تخفیفات در پرتال دانشگاه

انتخاب واحد با تاخیر (تابستان) برای کلیه ورودیها روزسه شنبه 3مردادماه از ساعت 9صبح لغایت 13تمدید گردید و ضمنا دانشجویانی که دروس آنها به حدنصاب نرسیده نسبت به تغییر انتخاب واحد خود اقدام نمایند.


 

 
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد (مهر) 96-95

 ورودی

 تاریخ انتخاب واحد

ورودیهای 92 و ماقبل

   از ساعت 9صبح 1395/06/20  تا ساعت 8 صبح 1395/06/21

  ورودیهای 93

 از ساعت 9 صبح 1395/06/21  تا ساعت 8 صبح 1395/06/23

  ورودیهای 94

 از ساعت 9 صبح 1395/06/23   تا از ساعت 8 صبح 1395/06/25


 

 
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.